CO2 Absorber, Kalk

CO2 Absorber, Kalk

Neste generasjons CO2 absorber!

Det har skjedd mye med kalken de siste årene,
Har du fått med deg endringene?

 

                  

 

Før kalken presenteres;

For de som mener kalk ikke er forbundet med utfordringer

 

Abbott sender ut advarsel om brann og eksplosjoner grunnet bruk av dessikert kalk

 

http://www.apsf.org/assets/documents/Ultane_deardoc.pdf

 

Fellekatalogen oppdateres og det oppfordres til omfattende rutiner rundt bruk, skift og dokumentering av kalk.

 

•         CO2-absorber skal skiftes regelmessig uavhengig av fargen på fargeindikatoren, da det er rapportert om sjeldne tilfeller av ekstrem varme, røyk og/eller spontan brann i anestesiapparatet ved bruk av sevofluran sammen med uttørket CO2-absorber.

•         Fargeindikatoren endres ikke nødvendigvis av uttørking. Uvanlig forsinket stigning eller uventet fall i inspirert sevoflurankonsentrasjon sammenlignet med fordamperens innstilling, kan være tegn på overoppheting av CO2-absorberbeholderen

 

Frustrerte forskere tar i bruk drastiske formuleringer for å nå gjennom til passive kolleger.

 

«Should apathy prevail?»

 

http://www.anesthesiology.org/pt/re/anes/fulltext.00000542-199902000-00002.htm;jsessionid=GkdHLQrJW211QnLh76RY97776nTDYJ2vDLD8tJg2yGZb0hqTSvnL!1683421839!181195628!8091!-1

 

«Sleeping with uncertainty»

 

http://www.anesthesiology.org/pt/re/anes/fulltext.00000542-200408000-00005.htm;jsessionid=GkgQGwdyrh1zSNLTfCRpMRYJqwtjrYv33pknGBJkcBDGGDpNyXVL!1683421839!181195628!8091!-1

 

Industrien, fagmiljøet og brukere etterlyser tiltak, APSF arrangerer en konferanse hvor alle betydelige aktører innen industrien, forskere og brukere er samlet. De utformer rettningslinjer hvor det oppfordres til bruk av kalk uten sterke katalysatorer (kalium, barium eller natrium) Amsorb erobrer det amerikanske markedet som eneste kalk uten disse stoffene. APSF’s anbefalinger, samt fagmljøets kommentarer på konferansens utfall.

 

http://www.metropolitanmedical.com/attachments/APSF%20Newsletter%20Summer%202005.pdf

 

http://www.apsf.org/resource_center/newsletter/2005/summer/01co2.htm

 

Studie som sammenlikner dagens kalk med Amsorb

 

http://www.metropolitanmedical.com/attachments/AAA3056.pdf

 

Video

 

http://www.connectlive.com/events/fdatv/fda-show23-seg4-28k.asx

 

Skulle du fremdeles være i tvil ber vi deg ta kontakt og få tilsendt en eller flere artikler av de 260 publiserte studiene som fnnes på Amsorb!

 

Hva er forskjellen på denne kalken og kalken dere har brukt før?

Den største og viktigste forskjellen er eliminering av usikkerheten rundt dannelse av Compound og CO, dette kan utelukkes da det ikke kan dannes verken Compound eller CO med Amsorb. Grunnen til dette er at Amsorb pluss er et rent kalsiumprodukt uten kalium, barium eller natrium,noe dagens kalk bl.a. er laget av.

Den har et vedvarende fargeskifte, noe som gir en ekstra sikkerhet ved at bruker kan skille brukt kalk fra ny. Skulle man la kalken stå over en weekend vil fargen fremdeles være like sterk.
Opplever dere avvik på inntilt mengde og målt mengde anestesigass? Har dere pasienter som ikke våkner slik dere forventer? Andre uforklarlige avvik? Det er store sjanser for at dette skyldes kalken, ta kontak for uforpliktende internundervisning!

 

Brukes denne kalken på samme måte som dagens kalk? 

Ja, den brukes på akkurat samme måte.

Som dere kan se kobles den likt og den vil oppføre seg helt likt i daglig bruk, den absorberer CO2 akkurat på samme måte som før.

 

Hvilke apparater kan benytte Amsorb?   

I dag finnes Amsorb i 3 utgaver, refill, ADU II / Aespire tilkobling, samt Dräger Clic.

Disse 3 gjør oss  kompatible med over 80% av maskinene som finnes på Norske sykehus.

Datex / GE bruker ADU og de aller fleste Dräger benytter i dag clic tilkobling.

Skulle du være usikker på om kalken passer på deres apparat er det bare å ta kontakt

 

Kontakt oss for en uforpliktende internundervisning