prøve takking kateter

Category Archives

CCD lab,prøve takking kateter

????????????????????????????????????

-Pipelle De Cornier

-Endocyte, Endo brush. m.m.

-Fertilisering og inseminering

For mer informasjon besøk produsentnes via lenk:http://www.ccd-lab.com/en/