Kontaktinformasjon
E-post: post@ecomed.no | Tlf: 67137000 | Faxnr: 67137001

Setopress/kompresjon bind med indikator

Category Archives

Setopress/ kompresjon bind med indikator

Kompresjonsbandage med trykkindikator for enkelt og korrekt kompresjonstrykk.
Finnes med trykkindikator for både 30 og 40 mm Hg trykk. Se mer for oversikt