Kontroll og testing

Category Archives

Seal check med/Seal chek HDPE

Interster-Seal-Check-2-1-300x300For rutine kontroll av sveise maskiner. Testen vil gi en indikasjon på prametrene sveise trykk og temperatur ved sveise prosessen. En god sveise maskin blir justert på en slik måte at kun det indre filmlaget vil smelte ved sveise prosessen. Hvis den andre(ytre) filmlaget også smelter, øker faren for åpne kanaler og posen ikke vil lengre gi  en mikroorganisme barriere.


Ink Test

Push Indicator Ink Test

Push Indicator Ink Test

Arrow Pack Push indikator Dye Test er en ny generasjon av Ink Test for rutine testing av alle type sveise maskiner.

For mer informasjon eller nedlasting av brosjyren klikk på linken under.

https://www.ecomed.no/wp-content/uploads/2016/05/Push_Indicator_Dye_Test_letak_koncna.pdf

 

 


PT- sveisemaskin tester

PT-tester

PT-Tester er en kombinasjon av tre tester på en ark som tester parameterne trykk , temperatur og overhetting hver for seg ved sveise prosessen.

For mer informasjon eller ned lasting av brosjyren klikk på  linken under.

https://www.ecomed.no/wp-content/uploads/2016/05/Arrowpack_pT_Tester_letak_koncna.pdf


Hemo check

Hemo check er svabertest for testing etter blodrester.


Pyromol Test/Rest protein test

  • Test Kit for påvisning av protein rester både på overflater og i flexible endoskop kanaler
  • enkelt å bruke

Tosi Sono Check

Sono check er funksjonstest for ultralyd- vaskemaskin og ultralydbad.


Tosi FlexiCheck

Tosi FlexiCheck er et enkelt sett for å monitorere hvor effektivt vaskemaskinen for fleksible endoskop rengjøring.


Tosi -LumChek

Enkel test for kontroll av rengjøringsprosessen i hule instrumenter.


Test Object Surgical Instrument (TOSI).

Tosi er funksjons-test for instrumentvaskemaskiner.


Tester for: E.O, Formalin, Plasma og tørrsteriliseringsautoklaver

Testutstyr Formalin Autoklav. Se mer for oversikt.


Page 1 of 212