Autoklav tester

Category Archives

Tester for: E.O, Formalin, Plasma og tørrsteriliseringsautoklaver

Testutstyr Formalin Autoklav. Se mer for oversikt.


Bowie & Dick test

????????????

Interster leverer B&D test både for bordautoklaver og vanlige sterilsentral autoklaver.

Testen kjennetegnes ved å være veldig nøyaktig, ta kontakt for en demonstrasjon og du vill bli forbauset!

For å laste ned brosjyren klikk på bildet.

 


????????????ISP.integratortest klasse 6

Integrator for dampautoklaver.Riktig sterilisering forutsetter at det som skal steriliseres utsettes for mettet vanndamp over et gitt tidsromsom.Dette tidsrommet bestemmes ut ifra steriliseringstemperaturen man benytter seg av. Testen kan avdekke feil på:

Temperatur, SteriliseringstidFeil  og dampkvalitet.

For å laste ned brosjyren klikk på bildet.


Helix test

helix2Markedets beste damppenetreringstest for hule instrumenter.
Settet kommer med 100 stk tester og en stk testenhet som er garantert for 150 kjørninger.
I motsettning til andre alternativer så slipper man bytte pakninger, sjekke tetthet etc.
Etter at test strips’ene er oppbrukt bestiller man bare et nytt sett, da er man garantert å ha en funksjonell testenhet!

For å laste ned brosjyren klikk på bildet.


DPCD-3 Professional

Digital Process Challenge Device (DPCD) er en unik, hel-digital frittstående testenhet som lar deg måle de fysiske parameterne i damp autoklaver og vaske-desinfektører.For å laste ned brosjyren Klikk på linkken :https://www.ecomed.no/wp-content/uploads/2016/06/DPCD-WAD-loggers.pdf