Kontaktinformasjon
E-post: post@ecomed.no | Tlf: 67137000 | Faxnr: 67137001

Tubifast bekledning

Category Archives

Tubifast garment er et tilbud til dere som bruker eller har blitt anbefalt Tubifast til Wet-wrap metoden.

Dette er et alternativ med ferdig tilpassede plagg til bruker.