????????????ISP.integratortest klasse 6

Integrator for dampautoklaver.Riktig sterilisering forutsetter at det som skal steriliseres utsettes for mettet vanndamp over et gitt tidsromsom.Dette tidsrommet bestemmes ut ifra steriliseringstemperaturen man benytter seg av. Testen kan avdekke feil på:

Temperatur, SteriliseringstidFeil  og dampkvalitet.

For å laste ned brosjyren klikk på bildet.