Kontaktinformasjon
E-post: post@ecomed.no | Tlf: 67137000 | Faxnr: 67137001

Nye resuscitator-bager

Nye resuscitator-bager

Nå på anbud i flere helse foretak i Norge.

Flere og flere ser fordelene ved å benytte seg delvis eller fullstendig av engangsutstyr for å kvalitetssikre både funksjonalitet og hygiene. Å slippe vask og montering av brukte bager er en høyt verdsatt fordel med bagene.