Nå på anbud i flere helse foretak i Norge.

Flere og flere ser fordelene ved å benytte seg delvis eller fullstendig av engangsutstyr for å kvalitetssikre både funksjonalitet og hygiene. Å slippe vask og montering av brukte bager er en høyt verdsatt fordel med bagene.