Interster-Seal-Check-2-1-300x300For rutine kontroll av sveise maskiner. Testen vil gi en indikasjon på prametrene sveise trykk og temperatur ved sveise prosessen. En god sveise maskin blir justert på en slik måte at kun det indre filmlaget vil smelte ved sveise prosessen. Hvis den andre(ytre) filmlaget også smelter, øker faren for åpne kanaler og posen ikke vil lengre gi  en mikroorganisme barriere.