Enkel test for kontroll av rengjøringsprosessen i hule instrumenter.


Med Tosi Lumcheck kan man teste og dokumentere at hule instrumenter vaskes tilfredstillende, noe som vanligvis er en utfordring siden man har dårlige inspeksjons og testmuligheter på hule instrumenter etc.

Testen består av et testinstrument samt en indikator som simulerer et hulroms instrument som har blodt rester.

Navn Varenummer Antll i eske
Tosi lumCheck testinstrument 08040000910 1
Tosi lumcheck tester 08040000915 25