Tosi Sono Check

Tosi Sono Check

Sono check er funksjonstest for ultralyd- vaskemaskin og ultralydbad.

  • Måler grad av ultralydenergi.
  • En ferdiglaget test som viser resultatet med en gang.
  • Fargeendring fra Grønn til Gul indikerer et positivt resultat.
  • Lett å evaluere.

Det er anbefalt å utføre jevnlige tester.

Navn Varenummer Antall i eske
Tosi SonoCheck 08040000755 30